Till Interakts startsida. Läs mer om användbarhet! Diskussionsforum - Diskutera användbarhet. Artiklar kring bl a användbarhet och användingsnytta. Länkar till bl a användbarhetskonsulter, tips om användbarhetstest och metoder för målgruppsanalyser. Om Interakt
 Till startsidan

 Artikelarkiv
 Skriv en artikel
 Prenumerera
 Tipsa om resurs
 
     Utskriftsversion

Vi måste börja övertyga slutanvändarna också!
Av: Max Ljungqvist | 2007-11-16

"Guerrilla warfare (also guerilla) is the unconventional warfare and combat with which small group combatants use mobile tactics (ambushes, raids, etc) to combat a larger, less mobile formal army. The guerrilla army uses ambush (draw enemy forces to terrain unsuited to them) and mobility (advantage and surprise) in attacking vulnerable targets in enemy territory."

http://en.wikipedia.org/wiki/Guerrilla_warfare

 
Kanske är det en naiv dröm att någonsin kunna förändra ingjutna beteenden hos de stora aktörerna och dem med stora, tunga plånboken? Kanske är det mer eller mindre omöjligt att få investerare att inse vikten av en produkts effekter i användning, när det finns så många träd i vägen för att kunna se skogen. Kanske är denna segdragna gerillakrigsföring lönlös trots allt? De klassiska metoderna i att argumentera sig fram som användbarhetsspecialist och ta plats i projekt kanske i sig ger ett mervärde i form av högre användningskvalitet i det vi tillverkar, men när det kommer till det faktum att moderna utvecklingsprocesser fortfarande stirrar sig blinda på timmar och budget istället för effekter i användning så är den verkliga nyttan inte gjord. Användbarhet utgör inte sin egentliga nytta förrän de gamla tankesätten har förändrats och mindre fokus läggs på projektet. Hög användningskvalitet innebär alltså inte nödvändigtvis en bra produkt om de önskade effekterna utebliver; en produkt kan vara mycket användbar i sitt syfte, men samtidigt inte lämpa sig för den målgrupp och den användningssituation som den kommer att leva i. Det är först där som de önskade effekterna kan uppstå - i användningen.

Användbarhet, med andra ord, handlar i grund och botten inte om någonting annat än en produkts effekter i användning. Så länge detta faktum förbises kommer den äkta investeringen i en interaktiv produkt vara bortkastad.

Jag läste Ingrid Otterstens artikel "Dags att byta jobb" från interakt.nu och fick en huvudvridare från någon med betydligt mer erfarenhet av branschen än jag. Ingrid menar att så länge det står "användbarhet" ingraverat i pannan på oss kommer folk i vår närhet att agera med försiktighet och förundran; "här kommer någon som arbetar med kvalitativt flumm, bäst att dra i nödbromsen". IT-människor vet sällan bättre. De har skolats in i en värld där systemutveckling handlar om att snabbt och kostnadseffektivt leverera funktionsdugliga system. Och efter tradition har programmerare själva kunnat leverera detta. Kunden har ett behov av att överföra vissa arbetsprocesser in i ett system som gör det hela smidigare och mer effektivt. Kravhantering. Jag ryser av ordet.

Kravhantering handlar i objektiv mening om att säkerställa vad det är som kunden vill ha och behöver. Berörda aktörer (t.ex. beställare och arkitekt) träffas vid ett antal workshops för att intervjua beställaren i vad det är systemet skall utföra. I subjektiv mening, handlar det om att tycka, gissa och anta vad slutanvändarna behöver. Därefter ska allt snabbt plottras ner på papper för att bli användningsfall, kravspecifikation och systemspecifikation som sedan lämnas över till utvecklaren vilken knappar ihop paketet till ett körbart system. Done! Smidigt och enkelt. Och det hade fungerat väl så länge den logiska kedjan stämmer, dvs. så länge som alla gissningar, tyckanden och antaganden vore verklighetsförankrade.

Men verkligheten ter sig annorlunda. Slutanvändare är människor och människor är allt annat än logiska och fullt medvetna om sina beteenden. Ofta slutar den subjektiva orgien av tyckanden och antaganden med att man landar på en "good enough"-nivå. Man ledsnar snabbt på att plottra efter fler krav när man tror sig ha fått en korrekt uppfattning om vad kunden behöver och kör det hela i land. Detta resulterar högst sannolikt i ett system som inte alls passar in i den värld som slutanvändarna lever i. Kanske önskas utökad funktionalitet då kunden hade glömt vissa "självklara" aspekter av hur systemet ska fungera. Kanske inser man till och med att systemet inte alls kommer täcka alla behov och därför måste konstrueras om helt och hållet, eller läggas ner. Och antalet timmar, som man var så mån om skulle hållas nere till minimum, blev helt plötsligt väldigt många. Projektets kostnader steg i taket på grund av slarvig design och låg användningskvalitet. Låt oss helst av allt sopa detta under mattan så ingen ser!

Det här är den klassiska problematiken som vi användbarhetsspecialister brottas med. Att få chansen att fånga våra medmänniskors uppmärksamhet i förhoppning om att belysa dem om varför det blir så här, och hur man kan lösa problemen. Det intressanta i sammanhanget är att många IT-människor faktiskt lyssnar och nickar förstående med sina huvuden, en del håller fullkomligt med om att användbarhetsinsatser borde göras tydligare och mer frekvent. Vissa blir till och med evangelister och börjar självmedicinera i användbarhetsmetodik och interaktionsdesign. Men trots att vi bär ett fullkomligt lysande budskap i våra händer har saker och ting inte förändrats särskilt snabbt de senaste åren. Människors beteenden kan i grunden tyckas orubbliga, i synnerhet när människor är stressade och har lite tid att lyssna eller reflektera över sina handlingar. Saker och ting ska bara göras, och helst av allt på det sätt som "alltid har fungerat tidigare". Det går ju fortare så!

Ingrid Ottersten hade vid skrivtillfället arbetat i 15 år med systemutveckling och kravhantering. Hennes poäng var att så längre vi arbetar med "användbarhet" kommer vårt budskap att gå förlorat i en värld av okunskap. Vi måste betitla oss själva som projektledare eller kravhanterare och belysa effekter i användning. Vi måste ta bakvägen in och förändra saker och ting från insidan, när ingen längre kastar sneda blickar på en för att man betitlas "användbarhetsexpert" eller "interaktionsdesigner". - Vadå interaktion? Det är ju bara lite knappar och skit som ska dit. - Vadå användbarhet? Vi har ju levererat alla funktioner som står i kravdokumentationen!

Hur kommer det sig då att det finns så många IT-system som är så oanvändbara och som skapar frustration, stress och elände, eller som rent ut sagt inte fungerar alls? Ett mycket bra motargument.

Men intelligenta motargument räcker tyvärr inte alltid, vi måste ha en intelligent strategi också. När varken projektledare, kravhanterare eller beställare förstår vad användbarhet handlar om, kanske det är dags att prova något nytt? Min spontana idé har varit att gå den totala bakvägen; låt oss istället börja övertyga slutanvändarna! Låt oss lära dem att ställa krav på användbarhet!

Slutanvändare är ett härligt släkte. De lever och förökar sig inom sitt eget hörn av världen, tänker och pratar på sitt eget lilla sätt och är fruktansvärt svåra att nå om man inte studerar och interagerar med dem på olika sätt. När man väl har lärt känna målgruppen är det mycket lättare att förstå deras användningssituation och förstå vart önskade effekter kan uppstå.

Likaså är det viktigt att belysa slutanvändare om deras rättigheter. Dessa människor är sällan vana vid att ställa krav på interaktionen med en produkt; de är ju vana vid att bli beskyllda för att inte förstå! De är vana vid att tvingas gå utbildningar och ringa supportnummer när en produkt lanseras som är svår att begripa. De lär sig av varandra hur man kommer förbi de vanligaste felen, och de lär sig att acceptera system som trots allt har låg eller mycket låg användningskvalitet. Jag minns exempelvis ett användningstest där testpersonen berättade om ett system som var så svårt att använda att företaget fick ha en person på heltid för att administrera det. En utvecklare hade utvecklat systemet på distans i nästan ett års tid. Jag lyssnade med spända ögon och undrade hur sådana där system överhuvudtaget kan lanseras. Hur i ******* kan ett sådant värdelöst system gå igenom folks mentala spärrar? Jo, för slutanvändarna accepterar att det är så. De tror att det tillhör standard, och vem kan beskylla dem för det? System har generellt sett varit mer eller mindre odugliga så länge som datorn har existerat! Klart att man måste accpetera det och lära sig hantera felen istället - alla andra verkar ju nöjda!

En omvänd strategi är alltså att lära upp slutanvändare om skillnaden mellan god och låg användningskvalitet. Ge exempel på dåligt utformade produkter och hur de orsakar stress, irritation och frustration hos andra människor. Ge dem en behaglig synvinkel på det hela, lär dem att ställa krav på hög användningskvalitet. Tänk om vår kära slutanvändare vid det inledande mötet med leverantören plötsligt utbrast:

- Jaså ni har ingen i det här projektet som arbetar med användbarhet? Hur ska ni då kunna leverera någonting som vi vill ha? Om ni inte tar ansvar för designprocessen i det här projektet så hittar vi någon annan leverantör som gör det.

Min poäng är att systemutveckling i grund och botten baseras på politik, som i sig baserar sig på mänsklig kommunikation. När kommikationen mellan politiker (leverantör) och människor (slutanvändare) sedan inte riktigt fungerar så gör politikerna vanligtvis som de vill och alltid har gjort - på sitt eget sätt! Och människorna får lida i onödan. I Frankrike har det i sådana här situationer varit vanligt att människorna ger sig ut vägarna och välter ut kålhuvuden i protest (eller sätter eld på bilar när de är riktigt förbannade!). Om vi åtminstone kan lära våra slutanvändare att skaka på huvudet när leverantören försöker pracka på dem standardsystem eller källarkonstruktioner kan vi nog komma riktigt, riktigt långt.

Vår segdragna gerillakrigsföring skulle därmed kunna bli ett ömsesidigt, långvarigt samarbete istället - tänk så fantastiskt användbart allt skulle bli i en sådan värld!

Läs mer här:
Min blogg
http://usefulreality.blogg.se

Senaste inlägget 2019-01-02 11:53:48  Brinner du för UX? Mjukvarujätte söker eldsjäl. (1)
Senaste inlägget 2018-11-12 14:37:02  Kontorsplats i Göteborg uthyres (0)
Senaste inlägget 2018-04-26 16:16:44  UX-designer till Polismyndigheten (0)
Senaste inlägget 2017-09-14 12:24:40  Utvärdering av befintlig webbplats (12)
Senaste inlägget 2017-05-30 20:59:16  UX-designer / Digital marknadsförare till OAWA (0)
Senaste inlägget 2017-03-08 09:34:19  Kandidat i interaktionsdesign Malmö eller Stockholm? (1)
Senaste inlägget 2016-12-16 14:32:04  UX Designer till Blocket (2)
 
Skapa ny diskussion +
 
Länkar/resurser kring användbarhet, informationsarkitektur och interaktionsdesign
Letar du efter en frilansande webbkommunikatör, webbredaktör eller marknadsförare som kan hjälpa dig styra upp din närvaro i digitala kanaler? Hör av dig, så pratar vi om hur jag kan hjälpa dig på bästa sätt. Webbredaktör frilans
UVIN (uttalas YouWin) är ett konsultbolag från Sundsvall som erbjuder sina kunder experthjälp inom användarcentrerad utveckling. 17-års erfarenhet som användbarhetsspecialist, certifierad usability analyst (Sveriges 6:e CUA), certifierad user experience analyst (Sveriges ende CUA, den 152:a i världen). UVIN - Makes IT easy
Alla vi som jobbar inom någon form av tjänste- eller produkt-utveckling strävar alltid efter att åstadkomma så bra användarupplevelser som möjligt. Tyvärr är det inte alltid som fokus läggs på detta i projekten utan det mesta av fokuset läggs ofta på att få tekniken att fungera, vilket ofta leder till att man tar fram teknik som i slutändan egentligen var onödig.

Lean UX (användarupplevelser) strävar efter att effektivt fokusera på rätt saker i projekten så att man inte spenderar tid och energi på att utveckla onödiga saker. I slutändan beror det faktiskt på användarupplevelsen om tjänsten eller produkten är lyckad eller inte. Verktyg & kurser för Lean UX
Många bra inlägg på design, process, business och development. ustwo blog
Conversionista är en blogg om konvertering, webbanalys, ux, användbarhet. Conversionista
 
Tipsa om en resurs +
 
Prenumerera på Interakts nyhetsbrev så missar du ingenting om användbarhet!
Prenumerera på Interakts nyhetsbrev, så missar du aldrig intressanta artiklar, diskussioner eller resurser!

Prenumerera +