Till Interakts startsida. Läs mer om användbarhet! Diskussionsforum - Diskutera användbarhet. Artiklar kring bl a användbarhet och användingsnytta. Länkar till bl a användbarhetskonsulter, tips om användbarhetstest och metoder för målgruppsanalyser. Om Interakt
 Till startsidan

 Artikelarkiv
 Skriv en artikel
 Prenumerera
 Tipsa om resurs
 
     Utskriftsversion

Varför webbplats?
Av: Jeanin Day | 2003-05-06

Det skrivs fortfarande mycket om webbutveckling i böcker, tidningar och på webbplatser. Ofta handlar det om hur man bör göra, med tips på olika metoder och tillvägagångssätt. Somligt är banalt, annat mer matnyttigt.
 
Ibland kan det dock vara värt att fundera kring varför, i stället för hur.

Varför håller vi på med allt detta fixande och trixande, planerande och testande?

Vad är det egentligen vi vill uppnå med våra webbplatser och intranät?

Och med "vi" menar jag här alla de företag och organisationer som lägger ner massor av pengar på att bygga webbplatser och intranät. Samt, i förekommande fall, deras inhyrda krigare och tjänare.

Hemmafixaren lämnar jag helt utanför detta resonemang. Den koncentrerade entusiasm som driver henne eller honom är sin egen drivkraft, orimlig att ifrågasätta.

Och det handlar inte heller om de verksamheter som nöjer sig med ett par enkla sidor av typen "visitkort på nätet".

"Men du", säger den påläste, "om man vill veta varför så är det ju bara att kolla i måldokumentet. Där står det vad syftet med webbplatsen är."

"Hm", kontrar kanske den mer luttrade. "Nog kan det stå mycket i måldokumentet. Om det nu finns något. Men sällan något vettigt om varför. Några mätbara mål kanske: vi vill ha X antal besökare per månad. Några flummiga visioner. Men ett vettigt syfte? Tja...".

Exempel på argument
Innan vi resonerar mer ingående kring mål och mening, kan det vara intresssant att se vilka allmänna åsikter och idéer som flyter omkring i bransch och verklighet idag. (1)

En sökning i Google på "varför webbplats" ledde till sidor med följande argument (de är verkligen inte nya, men på sitt sätt oändligt intressanta):
 • Om du har en egen webbplats, betyder det att all den information du lagt ut på Internet är tillgänglig för alla, dygnet runt alla dagar om året.
 • Internet har blivit ett nytt stort media att visa upp sig och sina produkter på.
 • Du /kan/ nå nästan "hela världen"! ... Genom en webbplats lyfts ditt företag till en ny dimension, i en ny tid.
 • Dina broschyrer och andra tryckalster, som du har på nätet, kan uppdateras när som helst - utan nya tryckningskostnader.
 • Webbplatsen är rimligen till för att man kan nå människor utanför den egna /organisationen/ på ett enklare och bättre sätt än genom andra mer traditionella vägar att sprida information och/eller knyta kontakter. (2)
Jag är inte helt nöjd med de här svaren. De tre första påståendena är inte ens riktiga argument - man kan lätt kontra dem med frågan "och varför vill man göra det?" utan att verka alltför puckad. De två senare är resultat av något mer tankemöda och konstaterar att Internet är ett sätt att a. spara pengar och b. komma i kontakt med nya människor eller bygga bättre relationer med befintliga kontakter.

Besök på några mer professionella/uppmärksammade "branschaktörers" sajter gav ytterligare exempel på varför-argument:
 • Stärka /kundens/ marknadsföring och försäljning på Internet.
 • Utveckla den potential som finns hos /kundens/ varumärke, produkter och tjänster.
 • Effektivisera interaktionen mellan /kundens/ kunder och anställda.
 • /Att stärka/ kundens affärer.
 • /Vi vill skapa/ ett stöd för och ett verktyg i det dagliga arbetet som sparar tid åt medarbetarna. (3)
Mina argument
Det stämmer att man kan:
 • Öka sina inkomster
 • Minska sina utgifter
 • Förändra attityder
 • Förbättra kontakter
 • Öka kvaliteten på arbetet/servicen etc
 • Spara tid
via en webb eller ett intranät.

Detta är dock mycket generella påståenden.

Konkreta bevis/exempel på validiteten i det här påståendet är de sajter och intranät som uppnått verklig produktivitet - dvs där man har fått tillbaka investeringarna (i tid och pengar) med ränta i form av mer tid och pengar, bättre image etc.

Nog känner jag till sajter som verkar produktiva. Kanske har jag till och med jobbat med vissa av dem. Men inte gäller det allt som finns därute. Eller ens hälften...

Vilket är lite trist, för det är här vi har svaret på varför. Det är helt enkelt för att uppnå produktivitet som vi kodar och programmerar, installerar och pixeljusterar, intervjuar och utvärderar.

Något som lätt leder till frågor om hur stor sannolikheten egentligen är att en webb- eller intranätinvestering ska gå med vinst. Hur många sajter uppnår detta högre stadium av nytta och tidsbesparing och av att göra världen lite vackrare?

På det svarar man rimligtvis "det beror på massor av saker". Om man är deppig säger man "inte så många". Den entusiastiske utbrister glatt att det vore spännande att undersöka.

Det här är vad jag tror: sannolikheten att lyckas ökar om man har koll på läget (i organisationen och omvärlden) innan man börjar koda. Och om man har ett konkret och väldefinierat problem att lösa.

Exempel: Det är jobbigt att skicka pärmar med information från ett ställe till ett annat inom en organisation. Dyrt är det också, och svårt att få ordning på versionshanteringen. Ett webbaserat dokumenthanteringssystem verkar, trots höga initialkostnader, vara en långsiktigt mer effektiv lösning.

Alltså: för att uppnå det där bra och produktiva, ska vi lösa problem. Inte skapa nya.

(Det är i sammanhanget intressant att notera att ordet "webblösning" ofta används synonymt med "webbplats" i marknadsföringssammanhang, av branschfolk och i media. Detta trots att många sajter aldrig kommer i närheten av att verkligen lösa några problem.)

Och för att fungera som verkliga problemlösare ska vi givetvis bygga våra sajter/intranät/applikationer utifrån en helgenomtänkt problemanalys.

Då vet vi om de problem (somliga kallar dem "utmaningar") som är viktigast att hantera är av ekonomisk, juridisk, teknisk eller organisatorisk karaktär.

Då - inte förr - kan vi börja snacka lösning.

Vilket inte innebär att det är lätt gjort att klämma fram en problem/nylägesanalys. Eller ens roligt. Eller sannolikt att resultatet är begripligt och hanterligt. För det är det inte. Ofta gör det bara ont och tar tid och kräver branschkunskaper som få konsulter har och massor av prestigelöshet hos alla i rummet.

Samtidigt. Det är då, sen, efteråt, som man kan säga om en ny sajt eller en ny funktion på intranätet är en effektiv metod för att lösa ett problem.

Eller om det som behövs är något helt annat.


Fotnoter:
(1). Detta är givetvis ingen fullständig undersökning. Det finns massor av relevant källmaterial (företag och organisationers måldokument, facklitteratur, akademiska rapporter och avhandlingar etc) att studera. Men när jag skrev det här hade jag varken tid eller tillgång till det materialet och argumenten här är tänkta som allmänna exempel på just "vanliga argument".

(2). Källor: http://www.deplano.fi/varfor.htm,
http://mainland.se/modern/main.htm,
http://home.swipnet.se/~w-43690/halmkoping/skolor/it-forum/hemsida.html

(3). http://www.framfab.se/node10.asp,
http://www.creuna.com/se/offering_se.htm,
http://www.nordisk-kommunikation.com/svenska/intranet.shtml


Läs mer här:
Lumano - konsulter inom organisationskommunikation
http://www.lumano.se

Senaste inlägget 2019-01-02 11:53:48  Brinner du för UX? Mjukvarujätte söker eldsjäl. (1)
Senaste inlägget 2018-11-12 14:37:02  Kontorsplats i Göteborg uthyres (0)
Senaste inlägget 2018-04-26 16:16:44  UX-designer till Polismyndigheten (0)
Senaste inlägget 2017-09-14 12:24:40  Utvärdering av befintlig webbplats (12)
Senaste inlägget 2017-05-30 20:59:16  UX-designer / Digital marknadsförare till OAWA (0)
Senaste inlägget 2017-03-08 09:34:19  Kandidat i interaktionsdesign Malmö eller Stockholm? (1)
Senaste inlägget 2016-12-16 14:32:04  UX Designer till Blocket (2)
 
Skapa ny diskussion +
 
Länkar/resurser kring användbarhet, informationsarkitektur och interaktionsdesign
Letar du efter en frilansande webbkommunikatör, webbredaktör eller marknadsförare som kan hjälpa dig styra upp din närvaro i digitala kanaler? Hör av dig, så pratar vi om hur jag kan hjälpa dig på bästa sätt. Webbredaktör frilans
UVIN (uttalas YouWin) är ett konsultbolag från Sundsvall som erbjuder sina kunder experthjälp inom användarcentrerad utveckling. 17-års erfarenhet som användbarhetsspecialist, certifierad usability analyst (Sveriges 6:e CUA), certifierad user experience analyst (Sveriges ende CUA, den 152:a i världen). UVIN - Makes IT easy
Alla vi som jobbar inom någon form av tjänste- eller produkt-utveckling strävar alltid efter att åstadkomma så bra användarupplevelser som möjligt. Tyvärr är det inte alltid som fokus läggs på detta i projekten utan det mesta av fokuset läggs ofta på att få tekniken att fungera, vilket ofta leder till att man tar fram teknik som i slutändan egentligen var onödig.

Lean UX (användarupplevelser) strävar efter att effektivt fokusera på rätt saker i projekten så att man inte spenderar tid och energi på att utveckla onödiga saker. I slutändan beror det faktiskt på användarupplevelsen om tjänsten eller produkten är lyckad eller inte. Verktyg & kurser för Lean UX
Många bra inlägg på design, process, business och development. ustwo blog
Conversionista är en blogg om konvertering, webbanalys, ux, användbarhet. Conversionista
 
Tipsa om en resurs +
 
Prenumerera på Interakts nyhetsbrev så missar du ingenting om användbarhet!
Prenumerera på Interakts nyhetsbrev, så missar du aldrig intressanta artiklar, diskussioner eller resurser!

Prenumerera +